28 lutego 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, al. Gen. A. Chruściela 103, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek posiedzenia.

 1. Powitanie uczestników i otwarcie posiedzenia.
 2. Wystąpienie Rektora AON, płk. prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego.
 3. Informacja przedstawiciela Komendy Garnizonu Warszawa nt.:
  – aktualnych regulacjach prawnych i realizacji przepisów o ubiorze w czasie uroczystości państwowych i wojskowych;
  – udziału pocztów sztandarowych w uroczystościach oraz ich rola w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych.
 4. Wystąpienia Gości.
 5. Dyskusja i wnioski.
 6. Informacja prezesa Zarządu Głównego Związku o przygotowaniach i realizacji w 2015 r. ogólnopolskiego konkursu historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”.
 7. Zapoznanie z projektem obchodów w 2016 r. 95.rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 8. Przyjecie uchwał.
 9. Podziękowanie i zakończenie obrad.

W posiedzeniu wezmą udział:

 • członkowie Zarządu Głównego,
 • przewodniczący Głównej Komisji Historycznej Związku,
 • przewodniczący Komisji Medialnej Związku,
 • przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • prezesi okręgów Związku,
 • zaproszeni Goście.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10ºº

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP

Kategorie: Aktualności