W ramach uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy w dniu 7 listopada w Alei Ossolińskich w Bydgoskim Poczcie Dębów odbyło się zasadzenie dębu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości tej udział wzięli, na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, przedstawiciele Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP im. Marszała Józefa Piłsudskiego koledzy wiceprezesi płk E. Michał Andrzejewski i ppłk Leszek Bujak. Ważnym akcentem tej uroczystości był udział wnuczki Marszałka pani Joanny Onyszkiewicz wraz z mężem Januszem, którym na pamiątkę wręczono publikacje książkowe autorstwa naszego członka Związku Stanisława Krasuckiego pt. „Dzieło jednego życia. Józef Piłsudski. 1867-1935” oraz „Zarys historii Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZORRP” .