Poznań, dnia 25.11. 2014 r.

W sobotę, 22 listopada 2014 roku, do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zjechali uczniowie wraz z opiekunami i dyrektorami szkół na uroczyste podsumowanie, objętego patronatem honorowym szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt „100 rocznica powstania Legionów Polskich”. W imieniu szefa BBN, gratulacje wszystkim uczestnikom, puchary dla Szkół, a uczniom dyplomy, którzy zajęli czołowe miejsca w kategoriach: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wręczył gen. broni dr Lech Konopka dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

Po uroczystej Gali, uczniowie-laureaci wraz z dyrektorami szkół i opiekunami prac, również w ramach uhonorowania i nagrody zwiedzili Pałac Prezydencki.

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Patent patronatu został wręczony przez ministra Stanisława Kozieja szefa BBN płk. Stanisławowi Tomaszkiewiczowi prezesowi ZG ZOR RP organizatorowi konkursu w styczniu bieżącego roku, podczas prowadzonych w tym czasie spotkań ze środowiskami prężnych i ogólnopolskich organizacji proobronnych.

Konkurs przeprowadzony był od 3 lutego dwuetapowo. I etap konkursu (luty-czerwiec) odbywał się na szczeblu okręgów ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania i polegał na nadsyłaniu przez szkoły prac uczniów do oceny przez komisje okręgowe. W II etapie konkursu (wrzesień-listopad) następowała ocena prac wyselekcjonowanych w I etapie przez Główną Komisję Konkursową powołaną przez ZOR RP. Rozdanie nagród i dyplomów, spotkanie uczniów-laureatów i opiekunów, organizatorów i zaproszonych gości stanowiło III etap konkursu. W sumie do Konkursu zgłoszono prace z 937 szkół z całej Polski (opracowania w formie: opisów, grafik, kronik, wywiadów, nowel oraz wspomnień), a w tym prace ze 183 szkół podstawowych, 374 prace ze szkół gimnazjalnych i 380 ze szkół ponadgimnazjalnych. Z poziomów wojewódzkich do II etapu zakwalifikowanych zostało 41 prac: 25 prac ze szkół podstawowych; 11 prac ze szkół gimnazjalnych; 10 prac ze szkół ponadgimnazjalnych. W drugim etapie, Główna Komisja Konkursowa na czele której stał prof. zw. dr hab. Artur Kijas z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (członkami komisji byli m. in.: prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. dr hab. Tadeusz Wallas, dr Wiesław Światłowski, dr Tadeusz Nowacki, dr Marek Moliński) oceniła prace we wrześniu br. i wyłoniła laureatów. Miejscami pierwszymi, drugimi i trzecimi uhonorowane zostały szkoły:

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • I miejsce (praca zbiorowa): Paweł Rutkowski, Aleksandra Żukowska, Izabella Siemion z V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie; opiekunowie pracy: Łukasz Nowogrodzki, Andrzej Kuśmierczuk,
 • II miejsce (praca zbiorowa): Błażej Baran, Jakub Karwacki, Kamil Ostrowski z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu; opiekun pracy: Paweł Kasztelan,
 • III miejsce (praca zbiorowa): Agnieszka Skiba, Angelika Pruchnik, Agata Krupa z Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie; opiekun pracy: Elżbieta Adamczyk,

w kategorii szkół gimnazjalnych:

 • I miejsce: Ewa Chlebicka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach; opiekun pracy: Bernadeta Chlebicka,
 • II miejsce: Sebastian Niewiadomski z Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół nr 15 w Częstochowie; opiekun pracy: Adam Dłużniak,
 • III miejsce: Adrian Michalec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Spytkowicach; opiekun pracy: Bernadeta Chlebicka,

w kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce: Szymon Górny z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszalinie; opiekunowie pracy: Danuta Walczak, Teresa Wiśniewska,
 • II miejsce (praca zbiorowa): Karolina Malisz i Patrycja Robak ze Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie nad Dunajcem; opiekun pracy: Anna Okońska,
 • III miejsce: Natalia Ziółkowska ze Szkoły Podstawowej nr 11 im Stefana Batorego w Inowrocławiu; opiekun pracy: Emilia Płachecka.

W konkursie nagrody ufundowali również: Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoły otrzymały listy gratulacyjne wraz z nagrodami dyrektora Departamentu Kadr MON.

ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował do tej pory V edycji Ogólnopolskich Konkursów Historycznych:

 • 2003 r., w konkursie pt. „Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” brało udział 157 szkół,
 • 2007 r., w konkursie pt. „Z pieśnią i wierszem przez dzieje oręża polskiego” brało udział 128 szkół,
 • 2009 r., w konkursie pt. „70. rocznica wybuchu II wojny światowej” brały udział 304 szkoły. Finał konkursu w Kutnie, udział przedstawiciela BBN,
 • 2010 r., w konkursie pt. „90. rocznica Bitwy Warszawskiej” brało udział 496 szkół. Finał konkursu w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie, udział przedstawiciela BBN,
 • 2012 r., w konkursie pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” brały udział 673 szkoły.
 • Konkursy w latach: 2009, 2010 i 2012 były objęte patronatami honorowymi Szefa BBN.
« z 7 »