Uprzejmie informuję że, w dniu 12.09.br. odbyło się nasze kolejne zebranie, w czasie którego przyjęto 5 nowych członków, wręczono 3 odznaczenia, złożono gratulacje 5-ciu nowo mianowanym kolegom, referat 40-sto minutowy wygłosił kol. kmdr ppor. rez. mgr inż. A. Blok nt. “Józef Piłsudski i więzi Jego z Gdynią”. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, jak zwykle z poczęstunkiem, co ma również niewątpliwy wpływ na promocję Okręgu oraz Naszego Związku.

Ryszard Woliński

Kategorie: Aktualności