Wśród licznie zgromadzonych gości, młodzieży szkolnej i sympatyków 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, 5 września 2014 r swoje święto obchodzili saperzy z Kazunia. Obchody 70. rocznicy powstania jednostki odbywały się w Nowym Dworze Mazowieckim.

Po złożeniu meldunku dowódcy płk. Adamowi Przygodzie i odegraniu hymnu państwowego, nastąpiło oficjalne przywitanie licznie zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło byłych dowódców, poseł na Sejm RP Pani Jadwigi Zakrzewskiej, władz samorządowych Nowego Dworu Maz. oraz samorządowców z gmin ościennych. Zaproszenie na uroczystości otrzymał również Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który reprezentowali: płk Józef Borecki, ppłk Wiesław Patuła, mjr Grzegorz Sokołowski. Po zakończonych uroczystościach na terenie Nowego Dworu Maz., goście udali się na teren jednostki w Kazuniu, gdzie zwiedzili Salę Tradycji oraz zostali podjęci przez dowódcę obiadem żołnierskim.

Uroczystości obchodów święta 2 Mazowieckiego Pułku Saperów były doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń oraz aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Dla zaproszonych gości to powrót do wspomnień i wymiany informacji.

J.B.