Poznań, dnia 7 września 2014 r.

K O M U N I K A T

17 października 2014 r. o godz. 10ºº w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego (Krzesiny k. Poznania, ul. Silniki 1) odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek zebrania.

  1. Powitanie uczestników posiedzenia oraz Gości przez Dowódcę 31. BLT płk. dypl. pil. Jacka Pszczołę.
  2. Otwarcie posiedzenia ZG ZOR RP – prezes płk Stanisław Tomaszkiewicz
  3. Ocena i wnioski wynikające z realizacji Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów z 8 września 2012 r.
  4. Propozycje rozwiązań finansowych i logistycznych w celu zagwarantowania statutowej realizacji zadań przez wszystkie struktury organizacyjne Związku.
  5. Dyskusja i wnioski.
  6. Przyjęcie uchwały.
  7. Zwiedzanie 31 BLT i obserwacja ćwiczeń z udziałem samolotów F-16

Około godz. 14.30 obiad (grochówka wojskowa) dla Gości i uczestników obrad.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kategorie: Aktualności