W dniach 20 i 21 września na zaproszenie panów: Arno Baltussena i Eugene Wijnhouda w Driel, Arnhem i Oosterbeek w Holandii przebywała oficjalna delegacja Zarządu Głównego naszego Związku. W jej skład weszli: por. Lech Prieff – prezes koła ZOR RP w Berlinie – przewodniczący delegacji, oraz członkowie: Ewa Myczka, Jolanta Gruning, Krzysztof Dobrowolski, Zbigniew Heliński, Artur Włodarczyk i Maciej Myczka. Delegacja wystąpiła z pocztem sztandarowym Zarządu Głównego. Uroczystości rozpoczęły się od ceremonii uczczenia i złożenia wieńców pod pomnikiem Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej i pomnikiem gen. Stanisława Sosabowskiego.

W przepięknej uroczystości udział wzięli wybitni goście w osobach króla Holendrów Aleksandra i prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczestniczyli także licznie przedstawiciele korpusu dyplomatycznego wielu państw. Najważniejsi byli oczywiście kombatanci spośród, których wielu przyjechało na wózkach a nawet na szpitalnych łóżkach. Otrzymali długie owacje na stojąco. W trakcie uroczystości złożyliśmy wieńce, a nad Placem Polskim przeleciały kilkakrotnie cztery samoloty C-130 Herkules. Uroczystości zakończyła defilada orkiestry reprezentacyjnej 6 Brygady na czele z pocztem sztandarowym naszego Związku.

Wieczorem w kościele rzymskokatolickim w Driel odbyło się nabożeństwo w trakcie, którego nasza delegacja w imieniu prezesa Zarządu Głównego płk Stanisława Tomaszkiewicza odznaczyła pana Arno Baltussena, Medalem Pamiątkowym 70 rocznicy Operacji Market Garden. Była to bardzo wzruszająca chwila, a pan Arno Baltussen otrzymał brawa za swoją wybitną działalność na rzecz podtrzymywania i pielęgnowania pamięci o polskich żołnierzach walczących pod Arnhem.

Następnego dnia od godz 10.00 na cmentarzu wojennym w Oosterbeek wzięliśmy udział w mszy ekumenicznej i oddaliśmy hołd poległym bohaterom. Do Polski wróciliśmy w poniedziałek nad ranem. Przeżyte chwile dostarczyły nam wielu pozytywnych wzruszeń i emocji, które zrekompensowały trudy wyjazdu. Całość logistycznie przygotował i zorganizował kol. ppor. Maciej Myczka.

Kategorie: Aktualności