Na zaproszenie starostwa powiatowego i dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki uczestniczył w uroczystościach 75 rocznicy utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Wśród licznie zebranych uczniów, grona pedagogicznego, zaproszonych gości ze szczególnym szacunkiem powitano przybyłych na uroczystość Kombatantów obwodu sokołowskiego.
Po powitaniu zebranych przez Starostę Sokołowskiego, Starosta w swoim wystąpieniu nawiązał do bohaterskich czynów żołnierza polskiego. Na wniosek Starosty Sokołowskiego
12 kombatantów zostało odznaczonych zaszczytnymi odznaczeniami. Odznaczenia wręczył płk rez. Józef Borecki i Starosta Sokołowski. Dyrektor Pani Małgorzata Baranowska odczytała wzruszające przemówienie w imieniu pana por. Stanisława Jagiełło. Zabierając głos Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Józef Borecki podziękował za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość, szczególne podziękowania i uznanie skierował do Kombatantów życząc im dalszych długich lat życia w dobrym zdrowiu. Spotkanie zakończyła uroczysta akademia, podczas której uczniowie szkoły zaprezentowali zebranym patriotyczne widowisko. Zapalono symboliczne znicze pod godłem na znak pamięci poległych, zarówno Polaków jak i obywateli całego świata.

J.B

« z 6 »
Kategorie: Aktualności