Na zaproszenie wójta gminy Wieliszew pana Pawła Kownackiego i Szefa Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Śródmieście pana ppłk Bednarza delegacja Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 września br. uczestniczyła w uroczystościach poświęconych 75. rocznicy napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Okręg Mazowiecki ZOR RP reprezentowali: płk Józef Borecki, kol. Krystyna Ostrowska, kpt. Józef Lemański, kpt. Zdzisław Cieśliński i druh Tadeusz Bieńkowski. Po przywitaniu zaproszonych gości i przybyłych licznie mieszkańców przez gospodarzy, nawiązano do wydarzeń z tamtych lat, wspomniano m.in., że datę 17 września 1939 r przez lata starano się wymazać z pamięci polskiego społeczeństwa. W dalszej części nastąpiło wręczenie odznaczeń uczestnikom misji pokojowych oraz aktów mianowania na kolejny stopień wojskowy żołnierzom rezerwy gminy Wieliszew. Na zakończenie uroczystości wystąpili artyści Centralnego Zespołu Wojska Polskiego, którzy przepięknym widowiskiem zakończyli uroczystości. Za wspaniałe przedstawienie zebrani na stojąco wyrazili swoje podziękowanie długimi brawami.

J.B

« z 6 »
Kategorie: Aktualności