14 sierpnia 2014 r. delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z prezesem okręgu płk. rez. Józefem Boreckim uczestniczyła w obchodach Święta Wojska Polskiego na zaproszenie dowódcy 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej pana ppłk. Dariusza Cichala.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku, przeglądu pododdziałów i odegrania hymnu państwowego. Po wygłoszeniu okolicznościowych przemówień, odczytano rozkazy
i decyzje przełożonych o mianowaniu na kolejne stopnie wojskowe oraz wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników cywilnych 32 WdrOP.

Dowódca dywizjonu wręczył okolicznościowe statuetki 32.WdrOp, które otrzymali: wójtowie gminy Jabłonna pani Olga Muniak i Wieliszewa pan Paweł Kownacki, prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk rez. Józef Borecki i prezes Koła ZKRPiBWP kpt. w st. spocz. Józef Lemański. Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczył dowódcę dywizjonu pana ppłk. Dariusza Cichala medalem pamiątkowym 100. Rocznicy Powstania Legionów Polskich. Wyróżnił również innymi medalami pamiątkowymi 3 żołnierzy dywizjonu. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, zwiedzanie sali tradycji dywizjonu i wspólny żołnierski obiad.

J.B.

« z 5 »
Kategorie: Aktualności