Członkowie i sympatycy Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego
Okręgu Mazowieckiego odbyli 4. dniową wycieczkę na Białoruś. Granicę państwową bez większych przeszkód przekroczyliśmy w Kuźnicy Białostockiej. W Brześciu zwiedziliśmy
z przewodnikiem Twierdzę Brzeską wraz z zespołem fortyfikacji. Po opuszczeniu Brześcia na jednym z parkingów posililiśmy się przygotowaną w kraju grochówką. Następnym etapem był przejazd do Różana, ruin /częściowo odbudowanych/ posiadłości zamku Sapiehów. Następny etap to Kosowo Poleskie i pałac Pasławskich, u podnóża którego znajduje się dawny folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki.
W odbudowanym dworku mieści się muzeum T. Kościuszki z bogatym i ciekawym wyposażeniem. Po noclegu w Baranowiczach udaliśmy się do Miru gdzie znajduje się jeden
z największych zamków na Białorusi, gotycko-renesansowy, całkowicie odbudowany
z funduszy UNESCO. Kolejne miejsca to, Nieśwież – z dawna rezydencją Radziwiłłów
i przejazd do Nowogródka połączony ze zwiedzaniem dworu Mickiewiczów, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza. Zobaczyliśmy również ruiny zamku książąt litewskich, kopiec i pomnik poety, kościół farny w którym w 1422 r. brał ślub Władysław Jagiełło z Zofią Holoszańską oraz gdzie ochrzczono Mickiewicza. Następny etap to przejazd na nocleg do Lidy z wcześniej zaplanowaną kolacją w starym młynie połączoną z programem artystycznym zespołu „Kresowiacy”. W godzinach porannych w Lidzie członkowie Zarządu Okręgu: płk Józef Borecki, ppłk Zbigniew Kotarski, mjr Marian Wasilewski i st. sierż. Zb. Frydrychowicz spotkali się z miejscowym działaczem Związku Polaków na Białorusi panem Aleksandrem Siemionowem, z którym wstępnie omówili dalszą wzajemną współpracę pomiędzy Związkami. Zarząd Okręgu przekazał panu Aleksandrowi znaczną ilość materiałów o tematyce katolickiej i patriotycznej /tygodniki, broszury, książki, albumy i gadżety/.
Po zwiedzeniu Lidy udaliśmy się do Starych Wasiliszek, zwiedziliśmy dom muzeum urodzenia Czesława Niemena i do Bohatyrowicz gdzie rozgrywała się akcja powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Zatrzymaliśmy się przy mogile Jana i Cecylii oraz przy leśnej mogile Powstańców z 1863 r w rejonie zakola Niemna. Na obu mogiłach zapaliliśmy symboliczne znicze i złożyliśmy wiązankę kwiatów w barwach narodowych. Przy pomniku Powstańców Styczniowych odśpiewaliśmy hymn państwowy, którego brzmienie rozniosło się po lesie.
Ostatni etap wycieczki to Grodno, wg mieszkańców najładniejsze miasto na Białorusi. Zwiedziliśmy Stary i Nowy Zamek, liczne kościoły średniowiecza, muzeum farmacji, pomniki, cerkwie, pięknie zadbane parki i place oraz dom i muzeum Elizy Orzeszkowej. Po czasie wolnym /zakupach/ i obiedzie udaliśmy się w stronę granicy, szczęśliwie wracając do miejsc zamieszkania. Uczestnicy wycieczki zwrócili uwagę na czystość i dobry stan wszystkich dróg. Była to bardzo ciekawa i udana wyprawa.

J.B.

« z 13 »