URODZINY SZANOWNEGO WETERANA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Honorowy Członek Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  Pan ppłk Stanisław Sierawski obrońca Twierdzy Modlin z 1939 r obchodził jubileusz 104. urodzin. Podczas okupacji żołnierz konspiracji w Obwodzie VII „Obroża” AK. Za walkę o wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Walecznych. W trakcie uroczystości, na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezes Zarządu Głównego ZKRP i BWP nadał Jubilatowi Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918 „

 Na uroczystość, którą Jubilatowi zorganizował wójt gminy Jabłonna oraz Zarząd Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego oprócz rodziny Jubilata przybyło wielu znamienitych gości, obecni byli m.in. Prezes Zarządu Głównego ZKRP i BWP kmdr Henryk Kalinowski, wójt gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, płk rez. Józef Borecki, Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego, dowódca 32. dr. OP ppłk Grzegorz Konkel, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, policji oraz proboszcz miejscowej  parafii ks. Mirosław Gawryś.  Mowy okolicznościowe,   odczytane listy i indywidualne życzenia oraz wspólna kawa z kawałkiem okolicznościowego tortu i lampką szampana wypełniły dalszy przebieg uroczystości.

                                                                                                                      J.B.

zdjęcia źródło: urząd gminy Jabłonna

« z 6 »