Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego – Okręg Mazowiecki uczestniczyli w obchodach 96. Roczni9cy Bitwy Warszawskiej oraz Święcie Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się 13 sierpnia w Olszewnicy Starej gdzie od lat tradycyjnie władze gminy Wieliszew organizują obchody. Uroczystość zawsze rozpoczyna się mszą polową w intencji Ojczyzny. Następnie po okolicznościowych przemówieniach w asyście kompanii honorowej wystawionej przez 32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Rakietowej przybyłe na uroczystość delegacje składają pod pomnikiem Bitwy Warszawskiej wiązanki kwiatów. Delegacje Okręgu Mazowieckiego stanowili: płk rez. Józef Borecki, mjr Marcin Szlawski, kpt. w st. spocz. Zdzisław Cieśliński, por. w st. spocz. Jerzy Cieśliński. st. sierż, rez. Zbigniew Frydrychowicz.

15 sierpnia 2016 r w dzień Wojska Polskiego, na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, Piotra Radzikowskiego i prezydenta miasta Legionowo Romana Smogorzewskiego delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Legionowie.

Uroczystość rozpoczęto od mszy św. w kościele garnizonowym, którą celebrował biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. Po mszy, korowód wiedziony przez trzech kawalerzystów poprowadził kolumnę licznie zebranych mieszkańców ul. Marszałka J. Piłsudskiego do skweru przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. Po dotarciu kolumny na miejsce, gdzie czekało już kilkuset mieszkańców, rozpoczęto ceremonię odsłonięcia pomnika, którego dokonali: prezes Stowarzyszenia Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego Piotr Radzikowski oraz prezydent miasta Roman Smogorzewski. Prezes Radzikowski nadmienił, że posąg odlany jest z najszlachetniejszego brązu i jest dziełem „wnuków” marszałka.

Na zakończenie tej pięknej i doniosłej uroczystości licznie zgromadzone delegacje oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów przed tym wspaniałym pomnikiem. Wiązankę kwiatów, złożyła także delegacja Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Zbigniew Kotarski, ppłk rez. Jan Wielechowski, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. rez. Tadeusz Bieńkowski.

Opr. J.B

« z 11 »