Nasi członkowie, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z Gdyni, są niezwykle aktywni na rzecz wielu organizacji pozarządowych i instytucji trójmiejskich.

Tym razem, w dniu 23 lipca br. nasi aktywiści i Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Gdyni, m. in. Marek Olczykowski, Tomasz Błaszczuk. Teresa Hinz oraz piszący ten tekst, zorganizowali w oparciu o zaplecze gdyńskiego supermarketu Brico Marche “Szperk” w Gdyni, w ramach ogólnopolskiej akcji, festyn IX edycji “Zbieramy Krew dla Polski”.

Pozyskano wymierną ilość krwi – leku bezcennego, kojącego ból i cierpienie oraz ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Wśród oddających krew rozlosowano apteczki samochodowe, prowadzono naukę udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, badano wzrok, dzieci świetnie się bawiły malując na betonie i nie tylko, były nagrody, upominki, słodycze, napoje i świetna atmosfera.

Krwiodawcom Honorowym DZIĘKUJEMY.

Opracowanie,
Ryszard Woliński

Zdjęcia,
Jolanta Olczykowska

« z 6 »