Poznań, dnia 19 października 2015 r.

 

P.T. Prezesi Okręgów

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W związku z potrzebą wydania kolejnego biuletynu „Legionista”, Prezydium Zarządu Głównego Związku zwraca się do Kolegów Prezesów okręgów z prośbą o napisanie artykułu nt. „Osiągnięcia i dorobek okręgu w zakresie patriotyczno-obronnego wychowania młodego pokolenia i współpracy z władzami administracyjno-samorządowymi w regionie.

Opracowany materiał przesłać do 11 listopada br. do Pani Małgorzaty Trybuś – redaktor biuletynu „Legionista”.

e-mail: mtryb@poczta.onet.pl

Prezydium Zarządu Głównego