W dniu 21.09.2015 roku z inicjatywy majora Piotra Geremka zawiązały się struktury naszego Związku w Częstochowie. Aktualnie kieruje nimi Pan mjr mgr Piotr Geremek, który urodził się w Poznaniu, gdzie ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – mgr teologii, oraz studia podyplomowe Akademii Polonijnej w Częstochowie Ekonomia i Zarządzanie: ekonomiczno-prawne studia z zakresu europeistyki.

Pan mjr jest członkiem Jasnogórskiego Korpusu Oficerskiego, w którym pełni zaszczytną funkcję adiutanta o. Prof. Eustachego Rakoczego – generała brygady, Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości. Panu majorowi życzymy sukcesów w działalności na rzecz naszej oficerskiej wspólnoty. W załączeniu kalendarz Apeli Jasnogórskich prowadzonych przez o. generała.

Na zdjęciu od prawej: o. prof. gen. bryg. Eustachy Rakoczy, Krzysztof Wincenty Banaś i mjr Piotr Geremek.