W dniach 19. i 20.09.br. na terenie gdyńskiego “Tesco” odbyła się publiczna zbiórka pieniędzy – kwesta, w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej “Godne Dzieciństwo” organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Gdyni. Głównymi organizatorami byli członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego – oficerowie: kol. Marek Olczykowski, kol. Andrzej Blok i kol. Ryszard Woliński z udziałem młodzieży gdyńskich szkół i wolontariuszy PCK.

Zebrano znaczącą sumę pieniędzy z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla dzieci z rodzin byłych PGR-ów zamieszkałych na ziemiach zachodnich i północnych naszego kraju.

Prezes Okręgu
Ryszard Woliński

« z 5 »
Kategorie: Aktualności