Delegacja ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego ze sztandarem Zarządu Głównego weźmie udział w Państwowych uroczystościach z pełnym ceremoniałem wojskowym i udziałem najwyższych władz RP. Uroczystości rozpocznie o godz. 10.00 żałobna Msza Święta na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza, celebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Wystawione przy ołtarzu trzydzieści sześć trumien (sześć z nich udekorowanych wstęgami Orderu Wojennego Virtuti Militari) zostanie następnie w kondukcie żałobnym przewiezionych na „Łączkę”.

Uroczystości pogrzebowe na „Łączce” przed PANTEONEM – MAUZOLEUM WYKLĘTYCH NIEZŁOMNYCH rozpoczną się o godzinie 12.00 i zakończą Apelem Pamięci, salwą honorową i składaniem kwiatów. Związek reprezentowany będzie przez kol. ppor. rez. Zbigniewa Helińskiego, ppor. rez. Krzysztofa Dobrowolskiego, ppor. rez. Roberta Szweda. Delegacji przewodniczyć będzie ppor. rez. Maciej Myczka – wiceprezes Zarządu Głównego.