W dniu 24.06.br. Związek Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego z siedzibą w Gdyni, w wyniku wcześniejszych uzgodnień, podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni.

Prezes Okręgu
Ryszard Woliński