W Kujawsko-Pomorskim Okręgu ZORRP 18 maja 2015 roku zakończono etap ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej pt. „95 rocznica Bitwy Warszawskiej”. W zakresie realizowanych przedsięwzięć konkursowych ściśle współpracowano z kuratorami oświaty kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. W Bydgoszczy do tych działań włączył się wojewoda i marszałek województwa. Od tych instytucji organizatorzy otrzymali stosowną pomoc i nagrody z upominkami dla laureatów.

Uroczyste podsumowanie konkursu przeprowadzono w 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej w Bydgoszczy a poprzedzona została udziałem młodzieży w ceremonii pożegnania Narodowego Elementu Wsparcia udającego się na misję do Kosowa. Wszystko odbyło się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Następnie młodzież wraz z opiekunami prac konkursowych i członkami ZORRP obejrzała prace a na Sali Tradycji 1 B. Log. z udziałem jej dowódcy –płk Dariusza Żuchowskiego oraz miejscowego aktywu ZORRP wręczono laureatom nagrody książkowe od wojewody, kuratora i rzeczowe od marszałka województwa. W 70 rocznicę zakończenia wojny zasłużonym działaczom ZORRP wręczono medale „Zwycięstwa”: por. Irenie Anikiejew, kapitanom Janowi Mocarskiemu i Eugeniuszowi Siemaszko oraz porucznikom Zygmuntowi Półtorakowi i Wacławowi Leganowi.

Za duże zaangażowanie wyróżniono dyplomami szkoły a pucharem wojewody – VIII Liceum Ogólnokształcące z Bydgoszczy i Szkołę Podstawową nr 11 z Inowrocławia – pucharem kuratora. Uczestnicy konkursu i organizatorzy byli zadowoleni. Laureaci z dyplomami, nagrodami i upominkami przy poczęstunku wymieniali swoje doświadczenia z konkursowego działania.

Prezes okręgu ppłk Roman Misiak i najbardziej zaangażowany w przeprowadzenie konkursu kol. płk Eugeniusz Michał Andrzejewski otrzymali stosowne podziękowania.

« z 9 »