Członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego spotkali się w dniu 21 marca 2015 r z okazji imienin Marszałka. Spotkanie miało miejsce na terenie Modlina Twierdzy. Gospodarzami spotkania byli członkowie nowo powstałego Koła nr 1 z Nowego Dworu Maz. Spotkanie poprzedziła profesjonalnie przygotowana przez kol. płk Zbigniewa Ruszniaka prezentacja o Marszałku Piłsudskim. Kol. płk Ruszniak zaprezentował przybyłym swoją bogatą kolekcję zbiorów dotyczącą Marszałka.

Zebrani z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia, które na zakończenie zostało nagrodzone brawami. Spotkanie było również okazją do przyjęcia nowych członków, do Koła Nr 1 – 3 kolegów, do Koła nr 3 przyjęty został pan gen. dyw. rez. Zbigniew Galec. Prezes Okręgu płk rez. Józef Borecki pogratulował nowym kolegom wstąpienia w szeregi naszego Związku, życząc miłej i owocnej współpracy. W uznaniu zasług i wymiernej współpracy ze Związkiem, Mazowieckie Koło Historyczno-Krajoznawcze I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy zostało wyróżnione Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Medal odebrał prezes Koła Pan Włodzimierz Parafiniuk.

Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się przy wspólnym stole, składając sobie i swoim najbliższym życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Wcześniej 19 marca delegacja Koła nr 1, z prezesem Koła kol. Zbigniewem Kotarskim złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

« z 5 »