Delegacja ZOR RP im. Marszałka J. Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, składając wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni.