15 sierpnia 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim /ModlinieTwierdzy/ miało miejsce spotkanie pamięci o 94. Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920. Organizatorami spotkania było Mazowieckie Koło Historyczno-Krajoznawcze I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Lokalna Organizacja Turystyczna 3 Rzek. Na spotkanie organizatorzy zaprosili członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacji Okręgu przewodniczył prezes Okręgu płk rez. Józef Borecki i kmdr por. rez. Jan Puścian prezes Koła Stare Babice.

Spotkanie zgromadziło licznych mieszkańców Nowego Dworu Maz. z radnymi Nowodworskiej Rady Miejskiej Romanem Bilińskim, Włodzimierzem Oleksiakiem i Komendantem Straży Miejskiej Piotrem Rogozińskim. W spotkaniu nie zabrakło żołnierzy 140. Kompanii Radiotechnicznej z Dębiny. Po okolicznościowych wystąpieniach odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wyróżnieni zostali: ppłk w st. spocz. Jerzy Wądołkowski, por. w st. spocz. Bernard Kuśnierek, ppor. w st. spocz. Franciszek Komorowski, rtm. Maciej Kostrzewski, szer. rez Tadeusz Ponichtera. Medale wyróżnionym wręczyli płk rez. Józef Borecki i kmdr por. Jan Puścian. Po przerwie kawowej i zwiedzeniu Muzeum Kampanii Wrześniowej, w samo południe uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Obrońców Modlina.

W uroczystości składania wiązanek kwiatów uczestniczył Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz. Jacek Kowalski wraz z grupą samorządowców. Kwiaty od Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Jerzy Wądołkowski, kpt. w st. spocz. Józef Lemański, por. w st. spocz. Jerzy Cieśliński i druh Tadeusz Bieńkowski. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili cytadele twierdzy modlińskiej, oraz uczestniczyli w pikniku militarnym w garnizonie „Nowowilejka”.

Po południu o godz. 16.00 członkowie Okręgu ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w uroczystościach, które odbywały się pod pomnikiem Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 w Olszewnicy Starej. Po uroczystej mszy polowej oraz okolicznościowych wystąpieniach, delegacje uczestniczące złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem. Kompanie honorową, poczet sztandarowy oraz asystę przy pomniku wystawił 32.WdrOP. Po uroczystości na placu szkolnym odbył się festyn dla mieszkańców.

J.B.

« z 7 »
Kategorie: Aktualności