W dniu 21.01.2020 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod przewodnictwem Prezesa Związku plk. w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza spotkała się z Prymasem Polski Abp Wojciechem Polakiem. Spotkanie odbyło się na terenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w Gnieźnie.
Celem spotkania było przedstawienie historii oraz obecnej działalności Związku Oficerów Rezerwy, zarówno na niwie krajowej jak i międzynarodowej.
Przedstawiono również plany związane z projektem oraz budową pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
W trakcie spotkania Prezes ZORRP wręczył Abp Wojciechowi Polakowi odznaczenie związku.