W dniu 29 września 2019 roku członkowie Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w obchodach 80. Rocznicy Obrony Zakroczymia. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Ojców Kapucynów w Zakroczymiu. Następnie  przybyli goście i mieszkańcy w asyście pocztów sztandarowych i kompani honorowej przemaszerowali na miejscowy cmentarz parafialny gdzie została przeprowadzona druga cześć obchodów rocznicy. Apel pamięci odczytała ppor. Aleksandra SMOLEŃ. Kompania honorowa 2. Mazowieckiego pułku saperów z Kazunia oddała salwę honorową, po czym licznie przybyłe delegacje składały wiązanki  kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. Uroczystość prowadził rtm. Maciej Kostrzewski, członek naszego Związku. Okręg Mazowiecki reprezentowało 8 członków z prezesem
płk rez. Józefem Boreckim oraz obrońca Twierdzy Modlin, członek honorowy ZOR RP
im. marszałka Józefa Piłsudskiego Pan ppłk w st. spocz. Stanisław Sierawski, który
w kwietniu br. ukończył 104 lata życia. Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy, że był Pan
z nami. Po oficjalnych uroczystościach przybyli na uroczystość goście i mieszkańcy Zakroczymia udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na część artystyczną i slajdowisko
o historii Zakroczymia.

Kategorie: Aktualności