12 września 2015 r. w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56 w Poznaniu ul. Śniadeckich 54/58, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek posiedzenia

 • Omówienie spraw organizacyjnych wynikających z realizacji Statutu Związku (przedstawi prezes płk Stanisław Tomaszkiewicz).
 • Dyskusja i wnioski.
 • Przyjęcie uchwały.
 • Informacja o stanie realizacji ogólnopolskiego konkursu historycznego pt. „95.rocznica Bitwy Warszawskiej”
  (wystąpią prezesi okręgów i przewodniczący Głównej Komisji Konkursowej, prof. dr hab. Artur Kijas).
 • Podsumowanie i zakończenie obrad.

W posiedzeniu wezmą udział:

 • członkowie Zarządu Głównego
 • przewodniczący Głównej Komisji Historycznej Związku
 • przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
 • przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego

Początek obrad godz. 11ºº.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP

Kategorie: Aktualności