Na zaproszenie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Pana dr. Jerzego Margańskiego, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z pocztem sztandarowym, pod przewodnictwem prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza, wzięła udział w obchodach 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty nasza delegacja zapaliła znicz i złożyła wieniec.

Delegacje ambasad akredytowanych w Republice Federalnej Niemiec, przy akompaniamencie werblisty, złożyły również wieńce i kwiaty. Oddano w ten sposób szacunek i cześć poległym polskim żołnierzom na frontach II Wojny Światowej.

Szef Ataszatu Obrony RP w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczył akt mianowania do stopnia porucznika, Panu ppor. Henrykowi Puciłowskiemu, żołnierzowi uczestniczącemu w walkach o Berlin.

Prezes Związku uhonorował nowo mianowanego, 93 letniego oficera okolicznościowym Medalem Zwycięstwa.