W dniu 27.03 2015 r. zostało zawarte Porozumienie – Umowa o Współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Okręgiem Pomorskim Związku Oficerów Rezerwy RP. w Gdyni. Umowa ta rozszerza naszą działalność patriotyczno – obronną na młodzież również i akademicką.

Prezes
Ryszard Woliński

« z 7 »
Kategorie: Aktualności