Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 było powstaniem polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Zwycięskie powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

27 grudnia 2014 odbyły się w Poznaniu centralne uroczystości obchodów 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, których organizatorem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Główne uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich poprzedziła chwila pamięci przy grobie generała Stanisława Taczaka i brali w nich udział m.in. przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy, członkowie stowarzyszeń i organizacji, służby mundurowe, środowisko akademickie, uczniowie i harcerze. Pod pomnikiem nasz Związek reprezentował mjr Marian Osada. Do zgromadzonych list skierowała Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz. Po uroczystościach zebrani goście przeszli w pochodzie do Fary Poznańskiej, zatrzymując się pod tablicami: Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz przy Pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański odprawił Mszę św. w intencji Powstańców Wielkopolskich i ich rodzin. W Kościele Farnym do mjr Osady dołączyli płk dypl. Jacenty Góral oraz Bogdan Stachowiak z małżonką. Od godz. 14:30 na Placu Wolności rozlokował się obóz powstańczy, którego atrakcją było Powstańcze Studio Fotograficzne ”Pamiętajmy o Bohaterach, zostawmy swój ślad w Powstaniu Wielkopolskim” oraz szwadron kawalerii w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. O godz. 19:00 Orkiestra Kameralna Polskiego Radia ”Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal rozpoczęła w Auli UAM uroczysty koncert.

Następnego dnia, tj. 28 grudnia centralne uroczystości obchodów 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przeniosły się do Warszawy. Rozpoczęto je Mszą św. w intencji Powstańców Wielkopolskich odprawioną w Kościele OO. Dominikanów przy ul. Freta przez o. Stanisława Tasiemskiego oraz o. Eustachego Rakoczego ZP, honorowego kapelana Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W uroczystościach udział wzięły władze Wielkopolski z marszałkiem i wicewojewodą na czele oraz przedstawiciele Zarządu Głównego TPPW 1918/1919. Przybyły także liczne poczty sztandarowe i delegacje, a wśród nich pięcioro członków Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Koła w Wolsztynie, którzy w historycznych mundurach wystawili poczet ze sztandarem wolsztyńskich Powstańców Wielkopolskich. Byli to: ppor. Zbigniew Heliński, ppor. Krzysztof Dobrowolski, ppor. Maciej Myczka, Robert Szwed i Antoni Fornalski. Zarząd Główny naszego stowarzyszenia reprezentował Wiceprezes por. Sławomir Łazor. Uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęto modlitwą. Po wystąpieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odczytano listy Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, a następnie odbył się Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza w imieniu Burmistrza Wolsztyna Wojciecha Lisa wieniec złożyli członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w imieniu Wójta Przemętu Doroty Gorzelniak wieniec złożył Antoni Fornalski, także członek ZOR RP i jednocześnie prezes przemęckiego Koła TPPW 1918/1919. Uroczystość zakończyła defilada osiemnastu pocztów sztandarowych. Ostatnim punktem warszawskich uroczystości rocznicowych były warty honorowe przy mogiłach powstańczych na Wojskowych Powązkach, gdzie oddano hołd poległym i zmarłym Powstańcom Wielkopolskim. Delegacje i sztandary, w tym i nasza pokłoniły się również przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej.

Tekst: Maciej Myczka, Jacek Behrendt
Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Maciej Myczka
Powyższy tekst i zdjęcia pochodzą w całości ze strony www Okręgu Wielkopolskiego Związku (http://zorrpwlkp.pl)

« z 11 »