Tradycyjnie 1 września 2014 roku, w poniedziałek, w dzień wybuchu II wojny światowej delegacja Zarządu Głównego ZOR RP udała się do Belina, by wspólnie z innymi oficjalnym delegacjami zaprzyjaźnionych armii i organizacji pozarządowych złożyć kwiaty pod berlińskim Pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty znajdującym się w Parku Friedrichshain w dzielnicy Kreuzberg. Tym razem, uroczystość miała skromniejszą oprawę, ale ZG ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego niezmiennie wystawia swój Sztandar i najlepszych rezerwistów do składu pocztu. W skład delegacji weszli, m. in. zasłużeni żołnierze – płk Zbigniew Stypiński, ppłk Piotr Kwiatkowski i mjr Marian Osada. Delegacja godnie reprezentowała środowisko swojego Związku, a udział pocztu sztandarowego, na czele z por. Maciejem Myczką, był na tle pogodowej szarości tego dnia, prawdziwą perłą. Po wystąpieniu ambasadora RP w Berlinie Pana Jerzego Margańskiego, adresowanym do licznie zebranych pod pomnikiem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, poszczególne delegacje, przy dźwiękach werbli, złożyły wieńce i kwiaty i oddały honory poległym, podczas II wojny światowej, żołnierzom koalicji antyhitlerowskiej i ofiarom wojny.

Pamiątkowe zdjęcie naszej delegacji z ambasadorem Panem J. Magdańskim było ostatnim akcentem tej części uroczystości. Po zakończeniu spotkania pod pomnikiem, delegacja ZOR RP, jak zawsze jest to w zwyczaju, została zaproszona do ambasady na lunch. Delegację ZOR RP przyjął, w imieniu ambasadora attaché ambasady płk Tomasz Nojmiler. Podczas wizyty w ambasadzie przewodniczący delegacji ppłk w st. spocz. Roman Misiak wygłosił, w imieniu prezesa ZG Pana płk. w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza, krótkie przemówienie podkreślając doniosłość uroczystych obchodów 75. rocznicy wybuchu II światowej dla zachowania pamięci o tych dramatycznych latach wojny i okupacji dla narodu polskiego i dzisiejszy losów Rzeczypospolitej. Ppłk R. Misiak wręczył także, na ręce attaché polskiej ambasady płk. Tomasza Nojmilera, upominki w postaci książek o tematyce nawiązującej do wydarzeń ostatniej wojny światowej. Jednocześnie, zakomunikował, że ZG ZOR RP wyróżnił chargé d’affaire ambasady kmdr. Andrzeja Szynkę srebrnym „Medalem za Zasługi dla ZOR RP”. Podczas spotkania w ambasadzie była również znakomita okazja licznych do wspomnień i rozmów na tematy interesujące ludzi zaangażowanych na polu działalności pro obronnej i patriotycznego wychowania młodego pokolenia.

« z 17 »
Kategorie: Aktualności