„Zakroczymskie Kolędowanie”

Na zaproszenie brata Wojciecha, gwardiana klasztoru ojców kapucynów w Zakroczymiu oraz burmistrza gminy Zakroczym pana Artura Ciecierskiego, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego okręgu mazowieckiego w dniu 21 stycznia 2017 r byli gośćmi kolejnej edycji „Zakroczymskiego Kolędowania”. W tegorocznej edycji wystąpiły dwa chóry: Chór Gregorianie oraz Chór Czytaj dalej…

Gdynia 2017

8 stycznia br. tradycyjnie w Kościele Ludzi Morza w Gdyni, spotkali się ludzie związani z pracą na morzu i gospodarką morską. Jak też co roku do uczestnictwa specjalnie zaprosił Duszpasterz Ludzi Morza Ks. Edward Pracz. Mszę celebrował Ks. Bp. Ryszard Kasyna – Krajowy Promotor Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza. We Mszy Czytaj dalej…

ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Gdynia na STRZEBIELIŃSKIEJ WIGILII

W środę delegacja naszego ZOR-u wzięła udział w WIGILII zorganizowanej przez zaprzyjaźnioną z nami placówkę oświatową – Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedlu. Naszą organizację reprezentowali: Ryszard Woliński, Henryk Kościński i Tadeusz Pawłowski. To był bardzo miły wieczór …na koniec występów dzieci, odczytaniu przez Proboszcza słów z Pisma Świętego Czytaj dalej…

Spotkanie opłatkowe Mazowieckiego ZOR RP

Tradycyjnie członkowie Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym. W dniu 10 grudnia odbyło się spotkanie członków okręgu mazowieckiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa członków oraz zaproszeni goście. Zebranych na uroczystej kolacji przywitał Prezes Zarządu Okręgu płk rez. Józef Borecki. Spotkanie było okazją Czytaj dalej…

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Poznań, dnia 27 listopada 2016 r.   26 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie Zjazdu wybrano władze Związku. Prezesem Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP Czytaj dalej…

Szlakiem Bitwy Niemeńskiej

Podobnie jak rok temu w ramach akcji „Pomoc Polakom na Litwie”, w tym roku delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Okręg Miasta Stołecznego Warszawa), przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej ( nieodpłatne użyczenie przez Ministra Obrony Narodowej autokaru), Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz prywatnych darczyńców, Czytaj dalej…

Zebranie gdyńskiego Koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego

9 września br. w siedzibie Klubu Marynarki Wojennej ‘Riwiera” w Gdyni odbyło się kolejne zebranie gdyńskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, które poprowadził prezes Koła Kol. Henryk Kościński. Po powitaniu zebranych, wystąpienie okolicznościowe wygłosił prezes Okręgu Kol. Ryszard Woliński, który w sposób encyklopedyczny omówił Czytaj dalej…