Szlakiem niezwykłych miejsc

26 czerwca br. członkowie Okręgu mazowieckiego ZOR RP im. marszałka J. Piłsudskiego odwiedzili miejsca historii na terenie Mazowsza. Pierwszym miejscem był Czerwińsk nad Wisłą, gdzie zwiedzono pod opieką kustosza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Kościół wzniesiono jako dwuwieżową świątynię w 1 połowie XII w., którą konsekrowano w 1161 roku. W Czerwińsku Czytaj dalej…

Uroczyste zebranie Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dnia 17.06.2017 r. w restauracji “Neptun” w Gdyni, odbyło się kolejne tym razem uroczyste zebranie Okręgu Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z okazji zbliżających się Dni Morza i Święta Marynarki Wojennej, w którym na zaproszenie, uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Płk Stanisław Tomaszkiewicz wraz z małżonką Teresą. Czytaj dalej…

80 rocznica urodzin

Kol. ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak obchodził 80.rocznicę urodzin. Jako wiceprezes Zarządu Głównego ZORRP i jednocześnie wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego jest bardzo aktywnym społecznikiem w realizacji zadań programowo-statutowych Związku. Jubilat, od kolegów z zarządu okręgu / EM Andrzejewskiego, R Misiaka, B Szulwica, G Jakubczaka/ otrzymał stosowne życzenia Czytaj dalej…

Uczestnicy III Marszu Katyńskiego z wycieczką patriotyczną w Warszawie

Na zaproszenie członków ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z koła w Wolsztynie w dniach 17 i 18 maja pięć uczennic wolsztyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej wraz z panem Szymonem Ptakiem było na wycieczce historycznej w Warszawie. Zwiedzano Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Po muzeum oprowadzał Czytaj dalej…

Kpt. w st. spocz. Józef Lemański Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna

Podczas uroczystej XXXVII sesji Rady Gminy Jabłonna na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, członek naszego Związku kol. kpt. w st. spocz. Józef Lemański wyróżniony został tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna” Z okazji tak zaszczytnego wyróżnienia składamy Tobie wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i Czytaj dalej…

Święto ZORRP w Bydgoszczy

Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP skupieni w okręgu bydgoskim obchodzili uroczyście swoje związkowe święto 16 marca 2017r. Wraz ze swoim sztandarem spotkaliśmy się w auli Klubu Logistyk 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Wraz z członkami Związku zasiadły, licznie przybyłe, zaproszone osoby, m.in. gen. Marian Dering, gen. Tadeusz Głowacki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Czytaj dalej…

Delegacja ZORRP na Litwie

Delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego z Bydgoszczy przebywała w dniach 8-11 marca 2017 roku na Litwie. Odwiedzono polskie środowiska w rejonie Solecznik i w Wilnie. Mieszkańców rejonu solecznikowskiego w 80% stanowią Polacy, dumni z chwalebnych kart historii swoich przodków. Już wcześniej, wzorem ubiegłych lat, w ZORRP Czytaj dalej…

Wspomnienia “Gryfa”

Na zaproszenie organizatorów delegacja członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk Józef Borecki i płk Zbigniew Ruszniak, w dniu 15 lutego uczestniczyła w Koncercie pamięci gen. dyw. Janusza Brochwicz – Lewińskiego ps. „Gryf”. Koncert odbył się w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Czytaj dalej…

Posiedzenie ZORRP w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie

4 lutego 2017 roku Zarząd Główny ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościł w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie. Oprócz członków ZG uczestniczyli w posiedzeniu zaproszone osoby. Obradom przewodniczył prezes Związku kol. płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz, który wprowadzając w tematykę posiedzenia uwypuklił występujące aktualne zadania do pracy ogniw Związku. Czytaj dalej…