80 rocznica urodzin

Kol. ppłk w st. spocz. dr inż. Leszek Bujak obchodził 80.rocznicę urodzin. Jako wiceprezes Zarządu Głównego ZORRP i jednocześnie wiceprezes Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego jest bardzo aktywnym społecznikiem w realizacji zadań programowo-statutowych Związku. Jubilat, od kolegów z zarządu okręgu / EM Andrzejewskiego, R Misiaka, B Szulwica, G Jakubczaka/ otrzymał stosowne życzenia Więcej…

Kpt. w st. spocz. Józef Lemański Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna

Podczas uroczystej XXXVII sesji Rady Gminy Jabłonna na wniosek Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, członek naszego Związku kol. kpt. w st. spocz. Józef Lemański wyróżniony został tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Jabłonna” Z okazji tak zaszczytnego wyróżnienia składamy Tobie wyrazy najwyższego uznania za patriotyczną postawę, odwagę i Więcej…

Święto ZORRP w Bydgoszczy

Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP skupieni w okręgu bydgoskim obchodzili uroczyście swoje związkowe święto 16 marca 2017r. Wraz ze swoim sztandarem spotkaliśmy się w auli Klubu Logistyk 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Wraz z członkami Związku zasiadły, licznie przybyłe, zaproszone osoby, m.in. gen. Marian Dering, gen. Tadeusz Głowacki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Więcej…

Delegacja ZORRP na Litwie

Delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego z Bydgoszczy przebywała w dniach 8-11 marca 2017 roku na Litwie. Odwiedzono polskie środowiska w rejonie Solecznik i w Wilnie. Mieszkańców rejonu solecznikowskiego w 80% stanowią Polacy, dumni z chwalebnych kart historii swoich przodków. Już wcześniej, wzorem ubiegłych lat, w ZORRP Więcej…

Wspomnienia “Gryfa”

Na zaproszenie organizatorów delegacja członków Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: płk Józef Borecki i płk Zbigniew Ruszniak, w dniu 15 lutego uczestniczyła w Koncercie pamięci gen. dyw. Janusza Brochwicz – Lewińskiego ps. „Gryf”. Koncert odbył się w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Więcej…

Posiedzenie ZORRP w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie

4 lutego 2017 roku Zarząd Główny ZORRP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościł w Wyższej Oficerskiej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie. Oprócz członków ZG uczestniczyli w posiedzeniu zaproszone osoby. Obradom przewodniczył prezes Związku kol. płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz, który wprowadzając w tematykę posiedzenia uwypuklił występujące aktualne zadania do pracy ogniw Związku. Więcej…

„Zakroczymskie Kolędowanie”

Na zaproszenie brata Wojciecha, gwardiana klasztoru ojców kapucynów w Zakroczymiu oraz burmistrza gminy Zakroczym pana Artura Ciecierskiego, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego okręgu mazowieckiego w dniu 21 stycznia 2017 r byli gośćmi kolejnej edycji „Zakroczymskiego Kolędowania”. W tegorocznej edycji wystąpiły dwa chóry: Chór Gregorianie oraz Chór Więcej…

Gdynia 2017

8 stycznia br. tradycyjnie w Kościele Ludzi Morza w Gdyni, spotkali się ludzie związani z pracą na morzu i gospodarką morską. Jak też co roku do uczestnictwa specjalnie zaprosił Duszpasterz Ludzi Morza Ks. Edward Pracz. Mszę celebrował Ks. Bp. Ryszard Kasyna – Krajowy Promotor Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza. We Mszy Więcej…