Poznań, dnia 4 maja 2019 r.

Członkowie Zarządu Krajowego
Prezesi Okręgów
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Prezydium Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podjęło decyzję o odbyciu posiedzenia Zarządu Krajowego 29 czerwca 2019 r. o godz. 10ºº w Pile w siedzibie Starostwa Powiatowego, aleja Niepodległości 33/35.

Porządek obrad:
1. Powitanie i słowo wstępne prezesa.
2. Informacja prezesów okręgów i kół Związku o realizacji uchwał Związku z dnia 17     października 2014 r. przyjętych w Krzesinach:

  1. W sprawie rozwoju struktur organizacyjnych Związku w poszczególnych województwach, miastach i gminach, a szczególnie w garnizonach wojskowych;
  2. W sprawie tworzenia warunków do logistycznego zabezpieczenia zadań statutowych Związku.

3. Informacja o budowie w Poznaniu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
4. Wystąpienia Gości.
5. Dyskusja.
6. Przyjęcie uchwały.
7. Podsumowanie obrad – prezes.
8. Obiad.

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk Stanisław Tomaszkiewicz