W dniu 12.04.2018 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna odbyła się doniosła uroczystość związana z jubileuszem 103. urodzin Pana ppłk w st. spocz. Stanisława Sierawskiego. Zaproszenia w imieniu Jubilata zostały wysłane przez wójta gminy Jabłonna oraz prezesa Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na spotkanie z Jubilatem przybyli: przedstawiciele władz województwa mazowieckiego, samorządowcy powiatu legionowskiego oraz gminy Jabłonna, przedstawiciele wojska, najbliższa rodzina oraz delegacja ZOR RP im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Jubilat, który przybył na spotkanie nie krył swojej radości i wdzięczności za złożone życzenia i gratulacje. Otrzymał wiele upominków, listów gratulacyjnych i wiązanek kwiatów. Wójt gminy wręczył Jubilatowi duży kosz kwiatami oraz poczęstował zebranych tortem i napojami. Na zakończenie po przyjaznych rozmowach, które przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze zebrani ustawili się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia z Szanownym Jubilatem.

200 lat Panie Pułkowniku.

« z 4 »
Kategorie: Spotkania