Szlakiem Bitwy Niemeńskiej

Podobnie jak rok temu w ramach akcji „Pomoc Polakom na Litwie”, w tym roku delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Okręg Miasta Stołecznego Warszawa), przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej ( nieodpłatne użyczenie przez Ministra Obrony Narodowej autokaru), Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego oraz prywatnych darczyńców, Dowiedz się więcej…

Zebranie gdyńskiego Koła ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego

9 września br. w siedzibie Klubu Marynarki Wojennej ‘Riwiera” w Gdyni odbyło się kolejne zebranie gdyńskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, które poprowadził prezes Koła Kol. Henryk Kościński. Po powitaniu zebranych, wystąpienie okolicznościowe wygłosił prezes Okręgu Kol. Ryszard Woliński, który w sposób encyklopedyczny omówił Dowiedz się więcej…