9 września br. w siedzibie Klubu Marynarki Wojennej ‘Riwiera” w Gdyni odbyło się kolejne zebranie gdyńskiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Pomorskiego, które poprowadził prezes Koła Kol. Henryk Kościński.

Po powitaniu zebranych, wystąpienie okolicznościowe wygłosił prezes Okręgu Kol. Ryszard Woliński, który w sposób encyklopedyczny omówił genezę i zadania ZOR RP, nawiązując do 95 rocznicy powstania naszego Stowarzyszenia.

Następnie przyjęto paru nowych członków, wręczono odznaczenia organizacyjne. Prezes Kościński omówił wykonane zadania oraz przedstawił przedsięwzięcia na najbliższy okres.

Uczczono chwilą ciszy, oddając hołd niedawno zmarłemu naszemu członkowi i koledze, Zesłańcowi Sybiru Płk. Witoldowi Borkowskiemu.

Powołano również rzecznika prasowego Okręgu, którym został wybrany Kol. Ryszard Woliński.

Zebranie zakończyło się wspólnym zdjęciem oraz spotkaniem integracyjno- towarzyskim przy kawie, cieście, słodyczach itp, gdzie panowała jak zwykle bardzo miła i sympatyczna oraz koleżeńska atmosfera.

Opracowanie
Ryszard Woliński

Zdjęcia
Marek Olczykowski

Kategorie: Spotkania