Tematykę pierwszej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 roku /5 lutego 2018r./ zdominowały sprawy związane z bezpieczeństwem. Wśród zaproszonych gości byli m.in. płk E.Michał Andrzejewski — prezes zarządu okręgu kujawsko-pomorskiego ZORRP im. Marszałka J.Piłsudskiego i kpt. Jan Mocarski –Kawaler Orderu Virtuti Militari .

Przed posiedzeniem sejmiku osobiście marszałek województwa Piotr Całbecki wraz z przewodniczącym sejmiku p. Boberem oprowadzili gości po wystawie zainstalowanej przed wejściem do sali sesyjnej. Wystawa została przygotowana z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a jej tematyka nawiązuje do różnorodnych działań na rzecz obronności i bezpieczeństwa Polski na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz region stanowił i dalej stanowi ważny ośrodek wojskowy w kraju, zwłaszcza w zakresie wojsk lądowych. Zlokalizowano tu wiele jednostek i instytucji wojskowych, a w Bydgoszczy od 2004 r. funkcjonuje Centrum Szkoleniowe Sił Połączonych NATO.

W czasie obrad sejmiku p. Całbecki przekazał refleksje nt. działań Urzędu na 100.lecie niepodległości Rzeczypospolitej a kol. płk EM Andrzejewski przekazał refleksje historyczne związane ze świętem ZORRP i obchodami 100.lecia ZIWRP. Wraz z gratulacjami dla jednej z najstarszych organizacji kombatanckich Marszałek wraz z Przewodniczącym sejmiku wręczyli na pamiątkę obraz z wizerunkiem Marszałka Piłsudskiego.

« z 5 »
Kategorie: Spotkania