Pani Agnieszka Cygler należy do Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. mar. Józefa Piłsudskiego. Materiał przedstawia jej działalność. Prowadzi sekcję Przysposobienia Wojskowego Kobiet w GRH im. Brygady Kawalerii Plis, a jednym z jej zadań jest odtwarzanie szpitala polowego z 1939 roku. Zdjęcia przedstawiają piknik historyczny w 78 rocznicę Bitwy pod Olszewem.

« z 13 »
Kategorie: Spotkania