Członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego uczestniczyli w tradycyjnym kolacji wigilijnej. Podczas spotkania prezes Zarządu Okręgu płk rez. Józef Borecki dokonał podsumowania działalności za rok 2017 oraz przedstawił główne zadania jakie stoją przed Zarządem w roku 2018. Następnie ks. Mateusz poświęcił opłatki i odmówił wraz z zebranymi modlitwę. Po złożeniu sobie wzajemnych życzeń zasiedliśmy do posiłku, który zawierał tradycyjne dania. Podczas spotkania przyjęto kol. kpt. rez. mgr. inż. Mariana Wasilewskiego w poczet członków Związku. Spotkanie przebiegało w miłej świątecznej atmosferze. Członkowie ZOR RP Okręgu Mazowieckiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymali kilkanaście zaproszeń na spotkania opłatkowe z różnych instytucji i urzędów.

Z wielu otrzymanych zaproszeń członkowie nasi uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych: Dowództwa Centrum Operacji Powietrznych DKP , 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, 32.dr Obrony Powietrznej, Starosty legionowskiego, wójta gminy Jabłonna, OSP Chotomów, szkoły podstawowej nr 1, zarządu powiatowego ZKRPiBWP ,które zorganizował wójt gminy Nieporęt.

W dniu 23 grudnia prezes Zarządu płk rez. Józef Borecki wraz z kpt. w st. spocz. Józefem Lemańskim odwiedzili naszych starszych kolegów 94.letniego por. w st. spocz. Piotra Sierawskiego i 102.letniego ppłk w st. spocz. Stanisława Sierawskiego przekazując Im serdeczne życzenia świąteczne, pomyślności, szczęścia i dobrego zdrowia od członków Związku. Przekazano również dla kolegów paczki świąteczne ufundowane przez pana Prezydenta miasta Legionowo.

« z 7 »
Kategorie: Spotkania