Poznań, dnia 26 lipca 2018 r.

Członkowie Zarządu Krajowego
Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

INFORMACJA

 

Dotyczy: posiedzenia Zarządu Krajowego Związku.

24 sierpnia 2018 r. o godz. 11ºº w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Poznaniu, ul. Bukowska 34 (sala konferencyjna – budynek 5), odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem prezesów okręgów i zaproszonych gości.

Prezydium Zarządu Krajowego Związku proponuje następujący porządek obrad:

  1. Powitanie i zapoznanie z organizacją obrad – płk Stanisław Tomaszkiewicz.
  2. Ocena stanu przygotowań okręgów w kwestii uczczenia 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – prezesi okręgów i członkowie Prezydium Zarządu Krajowego.
  3. Stopień zaawansowania budowy w Poznaniu pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – Pan Piotr Dwornicki.
  4. Zmiany w składzie Prezydium i Zarządu Krajowego Związku.
  5. Dyskusja i wnioski.
  6. Przyjęcie uchwały dotyczącej zaangażowania okręgów w realizacji zadań statutowych.
  7. Podsumowanie i zamknięcie obrad.

W imieniu Prezydium Zarządu Krajowego

płk Stanisław Tomaszkiewicz