Łódź, dnia 2 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA

Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
z dnia 2 czerwca 2018 r.

 

Dla usprawnienia funkcjonowania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zgodnie ze Statutem (Rozdział X, § 55, pkt 4) Zarząd Główny postanawia zmienić (§ 16, pkt 1 ppkt b) nazwę „Zarząd Główny” na „Zarząd Krajowy”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu Krajowego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz

Przewodniczący Komisji Uchwał
ppłk mgr Zenon Sternik