Poznań, dnia 12 maja 2018 r.

 

Członkowie Zarządu Głównego,
Prezesi Okręgów Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Koleżanki i Koledzy

W siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Łodzi ul. Konstantynowska 1 (strzelnica Łódzkiego Bractwa Kurkowego), 2 czerwca 2018 r. o godz. 11ºº odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek obrad.

  1. Powitanie uczestników posiedzenia i zaproszonych Gości – płk Stanisław Tomaszkiewicz
  2. Określenie myśli przewodniej obrad w 100.rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości – kpt Sławomir Łazor
  3. Ocena dotychczasowego przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla wszystkich typów szkół pod Honorowym Patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – sekretarz
  4. Komisji Konkursowej, ppor. dr Andrzej Kurowski (wraz z prezesami okręgów)
  5. Informacja o realizacji zadań związanych z budową w Poznaniu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – przedstawia Zastępca Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Pan Piotr Dwornicki.
  6. Dyskusja i wystąpienia Gości.
  7. Przyjęcie uchwały oceniającej poszczególne okręgi Związku, przygotowanie i realizację konkursu „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego”
  8. Podsumowanie i zamknięcie obrad – płk Stanisław Tomaszkiewicz.

 

Prezes Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz