KOLEŻANKI I KOLEDZY.

PRZYJACIELE

NASZEJ OFICERSKIEJ WSPÓLNOTY

Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najlepsze życzenia.

MIŁOŚCI, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr.
ZDROWIA, które pozwala przetrwać najgorsze.
PRACY, która pozwala żyć.
UŚMIECHÓW bliskich i nieznajomych,
które pozwalają lżej oddychać.
SZCZĘŚCIA, które niejednokrotnie ocala nam życie.

 

Prezes Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk Stanisław Tomaszkiewicz