Poznań, dnia 9 lutego 2018 r.

INFORMACJA

21 lutego 2018 r. o godz. 10ºº na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89a w Poznaniu, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek obrad:

  1. Ocena działalności okręgów Związku w 2017 r.
  2. Informacja o przebiegu realizacji budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
  3. Przyjęcie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla wszystkich typów szkół pt. 100.rocznica uzyskania przez Polskę niepodległości – rola Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  4. Wnioski i propozycje.

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego zapraszam do udziału w obradach członków Zarządu Głównego oraz delegacje zarządów okręgowych na czele z ich prezesami.

 

Prezes Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
płk w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz