W szeregi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wstępuje coraz więcej osób. W sierpniu bieżącego roku, nasze szeregi zasiliło wielu byłych żołnierzy zawodowych, absolwentów polskich oraz zagranicznych uczelni, w tym jeden z absolwentów najwybitniejszej uczelni wyższej na świecie – Uniwersytetu Harvarda, zajmującego od kilkudziesięciu lat pierwsze miejsce w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata, opracowywanym przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju.

W związku z podjęciem przez władze państwowe decyzji o rozmieszczeniu pododdziałów amerykańskich w garnizonie Poznań, Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na podstawie §26 a pkt 5 Statutu Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zamierza czynnie współpracować z wojskami amerykańskimi w kwestii poszerzania wiedzy, wśród żołnierzy USA w zakresie tradycji oręża polskiego oraz działalności Wojsk Polskich na rzecz niepodległości, wolności i suwerenności narodu polskiego.

Rzecznik Zarządu Głównego