– 34/08/17/T

Poznań, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Członkowie Zarządu Głównego
Prezesi Okręgów
Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uprzejmie informuję, że 7 października 2017 r. o godz. 10.30 odbędzie się w Bydgoszczy w Klubie Osiedlowym ARKA ul. M. Konopnickiej 24 a, posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, powitanie Gości i Uczestników obrad, określenie celu posiedzenia – prezes Zarządu Głównego, płk Stanisław Tomaszkiewicz.
  2. Informacje prezesów okręgów o realizacji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego w 2017 r. przez Główną Komisję Historyczną Związku.
  3. Określenie stanu przygotowań do Finału Konkursu – dr Andrzej Kurowski i prof. zw. dr hab. Artur Kijas.
  4. Informacja o budowie w Poznaniu Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego – wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Pan Piotr Dwornicki.
  5. Przyjęcie uchwały.
  6. Dodatkowe informacje i podsumowanie obrad – płk Stanisław Tomaszkiewicz.

Załączniki:

Pismo Okręgu Kujawsko – Pomorskiego do prezesa Zarządu Głównego z dnia 1.06.2017 r.
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego nt. „150.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
(patrz www.zorpoznan.pl)

3.Uchwała nr 2 z dnia 17 października 2014 r.