Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Okręgu Miasta Stołecznego Warszawy
Ksiądz Proboszcz Parafii Poręba
Wójt Gminy Brańszczyk
Dowódca Jednostki Wojskowej 3470 w Ostrowi Mazowieckiej

ZAPRASZAJĄ

na uroczystości związane z upamiętnieniem Obrońców Ojczyzny w wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 1920 roku.

Uroczystości odbędą się 15 sierpnia 2017 r. w Parafii pw. Św. Barbary w Porębie, gmina Brańszczyk od godz. 15ºº.

Do tej pory udział zapowiedzieli m.in. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Lasy Państwowe, organizacje społeczne i samorządowe.

kmdr por. dr inż. Jan Puścian