Poznań, dnia 29 czerwca 2017 r.

INFORMACJA

W związku z wyjazdem za granicę w dn. 1.07. – 30.07. 2017 r. prezesa Zarządu Głównego Związku płk. Stanisława Tomaszkiewicza, obowiązki prezesa Zarządu Głównego pełnić będzie Pan dr inż. Tadeusz Nowacki.

Rzecznik – Mariusz Siebert