4 lutego 2017 r., w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Porządek obrad:

  1. Słowo wstępne prezesa Zarządu Głównego.
  2. Główne kierunki działalności Związku wynikające ze strategii przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów 26 listopada 2016 r. w Poznaniu – przedstawi wiceprezes Zarządu Głównego Sławomir Łazor.
  3. Przyjęcie Regulaminu ogólnopolskiego konkursu historycznego dla wszystkich typów szkół pt. „150.rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego” – przedstawi przewodniczący Głównej
  4. Komisji Historycznej Związku prof. dr hab. Artur Kijas.
  5. Dyskusja.
  6. Powołanie Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu.
  7. Przyjęcie uchwały.
  8. Podsumowanie obrad – prezes Zarządu Głównego.
  9. Zwiedzanie bazy szkoleniowej i obiektów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
  10. Żołnierski obiad i kawa.

Początek obrad godz. 11ºº.

Zakończenie około godz. 15ºº

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego