życzy
Prezes Okręgu Pomorskiego

Związku Oficerów Rezerwy RP

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

z siedzibą w Gdyni